Privacy-beleid

Bij Benzlers weten we dat u zich zorgen maakt om uw persoonsgegevens. Daarom hebben we richtlijnen opgesteld die omschreven worden in ons privacy-beleid. Gebruik de website van Benzlers en onze diensten pas nadat u eerst het privacy-beleid gelezen heeft en de daarin omschreven voorwaarden aanvaard heeft.

Verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens:

We verzamelen en benutten informatie over het gebruik van onze website. Deze informatie helpt ons om de adminsitratie van ons bedrijf correct te voeren en om goederen, service of andere diensten te leveren. We gebruiken de informatie ook om met u te communiceren als u contact met ons opneemt.

Informatie over gebruik van de website:

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent, of andere informatie over uzelf vrij te geven. Onze webserver registreert domeinnamen, geen e-mailadressen van bezoekers. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoeken te meten, de gemiddelde tijd die er op de website doorgebracht wordt, de bezochte pagina's enz. Deze infomatiie is bedoeld om het gebruik van onze website te analyseren en de inhoud ervan te verbeteren. We kunnen feedback van derden of andere informatie delen waarmee de gebruikers van onze website niet geïdentificeerd kunnen worden.

De informatie die u ons geeft bij het registreren op onze website (bijv. de nieuwsbrief van Benzlers te ontvangen) verzamelen we en behandelen we als persoonlijke informatie. Door persoonlijk identificeerbare informatie aan ons te geven geeft u uw uitdrukkelijke toestemming tot het verzamelen van dergelijke informatie. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw vragen te beantwoorden, een bestelling uit te voeren, om contact op te nemen betreffende uw account of onze klantendienst, uw feedback van onze diensten te vragen zodat we weten of producten of diensten interessant kunnen zijn voor u of om u toegang te geven tot specifieke informatie over uw account. enz.

Cookies:

Zoals veel andere websites gebruiken we cookies waarmee we uw wachtwoord onthouden en de delen van onze website kunnen identificeren die voor u relevant zijn. Cookies worden ook gebruikt om ons te helpen de producten of diensten te identificeren die interessant kunnen zijn voor u of anderen. Een cookie is een klein stukje informatie die een website kan opslaan op uw browser en die later opnieuw opgevraagd kan worden. We gebruiken cookies om te traceren welke delen van onze website u bezoekt. We gebruiken echter geen cookies om uw gewoontes voor of na uw bezoek aan onze website te onderzoeken. Uw browser kan ingesteld worden om cookies niet te aanvaarden. We u raden aan te onderzoeken hoe u dit kan doen via het helpgedeelte van de gebruikte browsersoftware. U kunt cookies ook verwijderen in de historiek van uw browser. We wijzen u er evenwel op dat het deactiveren van cookies mogelijk het functioneren van onze website nadelig kan beïnvloeden.

Elektronische communicatie:

We gebruiken uw e-mailadres om contact met u op te nemen, uw vragen te beantwoorden of u informatie te geven over producten of diensten. Om ons te helpen bepalen wanneer u een e-mail van ons heeft ontvangen, krijgen we een bevestiging op het moment dat u de e-mail geopend heeft.

Privacy m.b.t. kinderen:

We vragen of ontvangen niet opzettelijk informatie van kinderen onder 18 jaar.

Regels voor het doorgeven van informatie aan derden:
Wij publiceren geen persoonlijke informatie over u aan derden, tenzij:
- u dit aanvraagt of goedkeurt.
- de informatie is gegeven om te helpen een transactie voor u uit te voeren.
- de informatie onderworpen is aan een wetgeving die ons verplicht om deze over te dragen aan de overheid. 
- het doorgeven gebeurt als deel van een aankoop, overdracht of verkoop van diensten of ressources (bijv. wanneer een groot deel van onze activa overgenomen worden door derden).
- de informatie wordt doorgegeven aan onze medewerkers, externe leveranciers of dienstverleners om namens ons functies uit te voeren (bv. data-analyse, marketingopdrachten, klantendienst enz.).
We kunnen ook niet identificeerbare informatie over u inzamelen die aan derden doorgegeven wordt voor marketing- of andere doeleinden.

Veiligheidsprocedures ter bescherming van informatie:

We hanteren een aantal standaarden en veiligheidsprocedures om onrechtmatige toegang tot persoonlijke informatie over u te voorkomen. Onze website maakt gebruik van een combinatie van encryptietechnologie en goedkeuring om uw persoonlijke informatie te beschermen. Zo lang uw brouwser Secure Sockets Layer (SSL) dit ondersteunt, zal uw informatie aan ons doorgegeven worden op een hoog beveiligingsniveau. We updaten en testen onze veiligheidstechnologie permanent. We passsen procedures toe die de toegang van onze medewerkers tot uw persoonlijke, identificeerbare informatie beperken.

De portal van Benzlers kan links naar andere websites bevatten zoals onze partnerbedrijven of derde distributeurs op verkopers. Dit privacy-beleid geldt alleen voor het gebruik en doorgeven van persoonlijke informatie die door Benzlers verzameld is via deze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van informatie die doorgegeven is op een andere website, ongeacht of u naar deze website gesurft heeft via doorverwijzingen of via de link van de onze website. We raden u aan het privacy-beleid en -voorwaarden van dergelijke websites door te lezen.

Voorwaarden, opmerkingen en veranderingen in ons privacybeleid:

Aangezien ons bedrijf continu in verandering is, is de verwachting dat het privacy-beleid en de gebruiksvoorwaarden af en toe aangepast worden. We behouden ons het recht voor om te allen tijde het vertrouwensbeleid en de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Het gebruik van informatie over u is onderworpen aan het privacy-beleid en de gebruiksvoorwaarden die gelden op het ogenblik van gebruik. De hierin omschreven bepalingen vervangen eventuele vroegere mededelingen betreffende het privacy-beleid op dit punt. Wij kunnen regelmatig herinneringen aan onze mededelingen en voorwaarden en eventuele veranderingen doormailen. We raden u aan om onze website regelmatig te controleren om het actuele privacy-beleid en de gebruiksvoorwaarden door te lezen.

Laats geüpdatet: november 2017.